Skip to content Skip to navigation

Vòng bi

Vòng bi máy bơm chân không thường xuyên hoạt động trong các ứng dụng chân không với các yêu cầu môi trường thách thức bao gồm nhiệt độ, độ nhiễm bẩn và độ tin cậy, đôi khi có thể có nghĩa là cần phải có ổ trục đặc biệt hoặc bôi trơn đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt. Precision Plus hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp của chúng tôi để đảm bảo rằng vòng bi bơm chân không thay thế Precision Plus đáp ứng hoặc vượt quá hiệu suất và xếp hạng theo yêu cầu của thiết bị OEM. Các chương trình kiểm tra kỹ lưỡng và chất lượng đảm bảo rằng ổ trục bơm chân không thay thế được chọn sẽ đáp ứng mong đợi của bạn một cách nhất quán và trong tương lai.

Có 2 sản phẩm được tìm thấy
Vòng bi PFPE 4818002

4818002

Vòng bi PFPE 4818002
Giá: 23.000 đ
Vòng bi  A20404013

A20404013

Vòng bi A20404013
Giá: 23.000 đ