Skip to content Skip to navigation

Van

Precision Plus cung cấp nhiều loại van được sử dụng trong hoạt động của Bơm chân không bao gồm: van xả, van poppet, van một chiều, van chặn, van chống hút ngược, van dằn khí, van bi, van điện từ, van giảm áp, van xả, FKM hoặc van Buna, van phân phối, nắp van, van tấm, van chặn, và nhiều hơn thế nữa! Van Precision Plus được thiết kế để phù hợp hoặc vượt quá phần OEM.

Có 0 sản phẩm được tìm thấy