Skip to content Skip to navigation

Stator

Precision Plus cung cấp Stator được thiết kế chính xác chất lượng cao (còn được gọi là xi lanh hoặc vòng xả / nạp). Các stator Precision Plus được sử dụng trên nhiều nhãn hiệu máy bơm chân không piston quay khác nhau bao gồm Leybold-Oerlikon, Edwards, Alcatel-Adixen, Welch, Precision Scientific, Stokes và Varian-Agilent.

Stator bơm chân không Precision Plus được đảm bảo đáp ứng hoặc vượt quá các thông số kỹ thuật và hiệu suất OEM. Chúng tôi duy trì một cơ sở kiểm tra và thử nghiệm hiện đại, nơi tất cả các bộ phận được kiểm tra xem có hoạt động tốt và phù hợp hay không. Mỗi bộ phận chúng tôi bán phải vượt qua một quy trình kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt và kỹ lưỡng.

Có 0 sản phẩm được tìm thấy