Skip to content Skip to navigation

Sight glass

Precision Plus cung cấp kính nhìn thay thế cho tất cả các nhà sản xuất máy bơm chân không lớn. Ô nhiễm có thể tích tụ trên kính nhìn khiến khó nhìn thấy mức dầu. Nếu bạn không thể nhìn rõ mức dầu của mình, bạn nên tháo kính ngắm và thay thế. Ngoài việc cung cấp thay thế kính nhìn, Precision Plus cũng cung cấp miếng đệm kính và dầu để hoàn thành việc thay kính của bạn.

Có 0 sản phẩm được tìm thấy