Skip to content Skip to navigation

Shims

Được thiết kế để căn chỉnh các bộ phận và giảm mài mòn, miếng chêm Precision Plus được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu về hiệu suất của miếng chêm OEM. Chúng tôi cung cấp miếng chêm thay thế cho tất cả các nhà sản xuất máy bơm lớn bao gồm Alcatel-Adixen, Busch, Ebara, Kinney và Kashiyama.

Có 0 sản phẩm được tìm thấy