Skip to content Skip to navigation

Tại Precision Plus, bạn sẽ tìm thấy các sản phẩm chất lượng cao được đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của bạn với giá thấp hơn tới 40% so với giá của nhà sản xuất. Chúng tôi tiến hành đánh giá chất lượng liên tục trên tất cả các sản phẩm của mình để đảm bảo hiệu suất vượt trội và sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi cung cấp bộ lọc chân không, bộ phận thay thế, bộ dụng cụ sửa chữa, phụ kiện KF, dầu và chất lỏng chân không, rôto, stato, tấm, trục, v.v. cho bất kỳ thứ gì từ sửa chữa nhỏ đến xây dựng lại máy bơm hoàn chỉnh.

Chúng tôi duy trì một cơ sở kiểm tra và thử nghiệm hiện đại, nơi tất cả các bộ phận đều được kiểm tra xem có hoạt động phù hợp và vừa vặn hay không. Mỗi bộ phận chúng tôi bán phải vượt qua một quy trình kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt và kỹ lưỡng.

Precision Plus duy trì một lượng lớn các bộ phận riêng lẻ và bộ dụng cụ sửa chữa máy bơm chân không để giảm thiểu thời gian giao hàng và giao hàng đúng lúc giúp bạn giảm lượng hàng tồn kho tại chỗ. Hầu hết các đơn đặt hàng nhận được trước 2:00 chiều Giờ Miền Đông sẽ được giao hàng trong ngày.