Skip to content Skip to navigation

Rotors

Precision Plus cung cấp rôto bơm chân không thay thế cho tất cả các nhà sản xuất bơm chân không lớn. Rotor bơm chân không thường xuyên hoạt động trong các ứng dụng có yêu cầu môi trường khó khăn bao gồm nhiệt độ cao, khí ăn mòn và mức độ chân không cao đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến vật liệu và sản xuất của rotor bơm chân không để đảm bảo phù hợp, hiệu suất và độ tin cậy.

Các rôto Precision Plus đáp ứng hoặc vượt quá hiệu suất theo yêu cầu của thiết bị OEM. Rotor được gia công chính xác để có dung sai chặt chẽ từ thép hợp kim tốt nhất, được làm cứng và cân bằng khi cần thiết để phù hợp với các yêu cầu về hiệu suất OEM. Precision Plus cũng cung cấp rôto với các lớp phủ đặc biệt cho các ứng dụng khắc nghiệt hoặc đặc biệt. Các chương trình kiểm tra, thử nghiệm và chất lượng kỹ lưỡng đảm bảo rằng rôto bơm chân không thay thế sẽ luôn đáp ứng mong đợi của bạn.

Có 0 sản phẩm được tìm thấy