Skip to content Skip to navigation

Phụ kiện

Precision Plus cung cấp đầy đủ các mặt bích, phụ kiện và bộ điều hợp cho các ứng dụng chân không. Chúng tôi cung cấp NW (KF), ISO, CF, ASA, mặt bích kiểu dáng và phụ kiện để phù hợp với nhiều ứng dụng. Vòng định tâm, vòng đệm, kẹp, các thành phần phần cứng khác có sẵn để hoàn thành dự án của bạn. Chúng tôi duy trì một lượng hàng tồn kho lớn để giao hàng nhanh chóng và đáp ứng những nhu cầu không mong muốn đó.

Có 0 sản phẩm được tìm thấy