Skip to content Skip to navigation

Phớt

Phớt trục bơm chân không thường xuyên hoạt động trong các ứng dụng chân không với các yêu cầu môi trường khó khăn bao gồm nhiệt độ, độ nhiễm bẩn và độ tin cậy, đôi khi có thể có nghĩa là cần phải có phớt trục đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt. Con dấu trục thường được sản xuất và có sẵn bằng FKM, Nitrile hoặc Teflon tùy thuộc vào các yêu cầu ứng dụng cụ thể.

Precision Plus hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp của chúng tôi để đảm bảo rằng con dấu trục bơm chân không thay thế Precision Plus đáp ứng hoặc vượt quá hiệu suất theo yêu cầu của thiết bị OEM. Các chương trình kiểm tra kỹ lưỡng và chất lượng đảm bảo rằng các phớt chặn trục bơm chân không thay thế được chọn sẽ đáp ứng mong đợi của bạn một cách nhất quán và trong tương lai.

Có 0 sản phẩm được tìm thấy