Skip to content Skip to navigation

O-Ring

Precision Plus o'rings có nhiều kích cỡ và tùy chọn chất liệu. Các vật liệu phổ biến nhất của chúng tôi là Buna (Nitrile) hoặc FKM (Fluorocarbon / Viton).

Buna (Nitrile) - Phốt kín đa năng, phù hợp với các ứng dụng có yêu cầu về nhiệt độ và điện trở hạn chế. Nitrile o'rings nói chung có thể nén hơn FKM.

FKM (Fluorocarbon / Viton) - Rất linh hoạt, khả năng chịu nhiệt độ cao tuyệt vời, phù hợp hơn cho các ứng dụng hóa học.

Có 0 sản phẩm được tìm thấy