Skip to content Skip to navigation

Lò xo

Precision Plus cung cấp nhiều loại lò xo được sử dụng trong sửa chữa máy bơm chân không bao gồm: lò xo nén, lò xo căng, lò xo cánh, lò xo van, lò xo lá, lò xo đĩa, lò xo tách, lò xo cuộn, v.v. Lò xo được sử dụng chính xác để cung cấp năng lượng cho cánh gạt hoặc giữ cánh gạt ở vị trí khi rôto không chuyển động. Mỗi lò xo Precision Plus được đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về hình thức, độ vừa vặn và chức năng.

Có 0 sản phẩm được tìm thấy