Skip to content Skip to navigation

Hardware

Để đảm bảo bơm chân không của bạn được làm kín đúng cách yêu cầu phải có các miếng đệm chất lượng cao. Precision Plus cung cấp các miếng đệm chất lượng cao bằng nhiều loại vật liệu khác nhau bao gồm cao su, nút chai và vật liệu nén không amiăng. Tất cả các miếng đệm của chúng tôi đều phải trải qua các chương trình kiểm tra, thử nghiệm và chất lượng đảm bảo rằng miếng đệm bơm chân không thay thế sẽ luôn đáp ứng các yêu cầu về niêm phong của bạn.

Có 0 sản phẩm được tìm thấy