Skip to content Skip to navigation

Filters

Precision Plus cung cấp Bộ lọc được thiết kế chính xác chất lượng cao (còn được gọi là bộ tách khí thải, bộ khử khí và phần tử). Bộ lọc Precision Plus được sử dụng trên nhiều nhãn hiệu máy bơm chân không cánh quay kín dầu khác nhau bao gồm Busch, Leybold-Oerlikon, Edwards, Alcatel-Adixen, Welch, Sogevac, Rietschle và Becker. Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm cả bộ lọc đầu vào và khí thải để giúp đảm bảo một môi trường hoạt động trong sạch và lành mạnh.
 
Bộ lọc Precision Plus được đảm bảo đáp ứng hoặc vượt quá các thông số kỹ thuật và hiệu suất OEM. Chúng tôi duy trì một cơ sở kiểm tra và thử nghiệm hiện đại, nơi tất cả các bộ phận được kiểm tra xem có hoạt động tốt và phù hợp hay không. Mỗi bộ phận chúng tôi bán phải vượt qua một quy trình kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt và kỹ lưỡng.

Có 8 sản phẩm được tìm thấy
Lọc 22305011

22305011

Lọc 22305011
Major Repair Kit - Mink MM 1402/1502AV

993156913

Major Repair Kit - Mink MM 1402/1502AV
Giá: 23.000 đ
Major Repair Kit - Mink MM 1402/1502AV

993156913

Major Repair Kit - Mink MM 1402/1502AV
Giá: 23.000 đ
Major Repair Kit - Mink MM 1402/1502AV

993156913

Major Repair Kit - Mink MM 1402/1502AV
Giá: 23.000 đ
Major Repair Kit - Mink MM 1402/1502AV

993156913

Major Repair Kit - Mink MM 1402/1502AV
Giá: 23.000 đ
Major Repair Kit - Mink MM 1402/1502AV

993156913

Major Repair Kit - Mink MM 1402/1502AV
Giá: 23.000 đ
Major Repair Kit - Mink MM 1402/1502AV

993156913

Major Repair Kit - Mink MM 1402/1502AV
Giá: 23.000 đ
Major Repair Kit - Mink MM 1402/1502AV

993156913

Major Repair Kit - Mink MM 1402/1502AV
Giá: 23.000 đ